vahejutu järg


Tänan vihje eest ühte kodanikku.

Edastan ka vihje - nüüd toimetatakse kiiresti sellel suunal, et muuta suuresti Rae Üldplaneeringut. Eeskätt Peetri, Järveküla, Rae küla, Assaku siis vist ka.

Nii on tekitatud legaalne viis vanade, käesolevaga luubi alla sattunud planeeringute muutmiseks Rahva tahtel.
Huvi peaks see pakkuma võimalikele mittesoositud maaomanikele - vaadake, ega Te maa varsti roheliseks ei värvita! (märkus - roheliseks- see tähendab siis edaspidi roheala).

Teine huvigrupp - noored lapsevanemad ja ikka ka kõik aktiivsed homsega arvestajad - kaduma pruugib minna hulk (juba-) planeeritud puhke- ja mängualasid.

Selline info. Planeering tahetakse juba 7. jaanuar 2017 läbi suruda, tuli info.