Tõnis Kõivu grupeeringu teod vol X


Järgnevalt hakkan lahti lahkama prokuratuuri osa kõiges selles.
-          Miks keegi nii käitus, nagu ta käitus? 
-          Kui süstemaatiline on taoline käitumine üldse olnud meil kallil Isamaal, kus isamaaliitlane ka täna seda kõike haldab?
  
-        Või kes tegelikult haldab, kes kaasa mängib ja kes allub?
-          Kas neid käitumisräigusi on juba erandite kuhjana liig palju, peab võtma kui ühe võrgustiku süsteemset ja sihipärast käitumist?  


Räägin.
Kaebasin halduri tegevuse peale, milles kõik võlausaldajad (muidugi mitte kokkumängijad) nägid selgelt ettevõtte varalist kahjustamist suures ulatuses ja raha vargust. Vastuseks sain teada, et halduri tegevusel pole häda midagi. Mulle loeti ette mõned pistelised paragrahvid ja „selgitati“, et nendes paragrahvides kirjeldatut kodanik menetlev ametnik HETKEL ei näe, just, käesoleval hetkel, ütleb ta, on asjad nii.   
 57-73-agenor-kaebuse-rahuldamata-jatmine-2016.docx 

Küsimusi tekib aga palju.
Esiteks muidugi – mis hetke peaksin ma nüüd ootama? Mingi või mingite ametnike vahetust? Mingeid muutusi poliitmaastikul? Aega, mil kellegil pikk hammas Hermeti vastu tekib ja ta materjalid sahtlist välja tirib?  
Teiseks - , loen mulle ette topitud Karistusseadustiku lõiku – KarS § 209 lg 1 näeb ette kriminaalkorras karistuse teisele isikule varalise kahju tekitamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, lg 2 sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise, omastamise, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise või turustamise, asja tahtliku rikkumise või hävitamise, kelmuse või väljapressimise;
2) ametiisiku poolt;
3) suures ulatuses;
4) grupi poolt või
5) avalikkuse poole pöördudes,  

 ..ja võrdlen Hermeti tehtuga:

1)lõi pettuse teel võlausaldajatele kujutluse, et sooritas hea tehingu, tegelikult kantis ära reaalse väärtusega vara, väärtuses üle 1 000 000  euro, ja seejärel, ainukese tehingust laekunud summa 17 551 eurot pluss arvel olnud summa ca 5000 eurot  (sic!) kantis ka koheselt kolmandale isikule, grupeeringu liikmele..
 2) oli pankrotihaldurina kohtu esindaja, ametiisik
 3) kahju ulatus oli karjuvalt suur!!!!
 4)grupi tegutsemine oli tuvastatud ka selgelt!!!
 5)avalikkus…no see privileeg on nendel, keda ajakirjanikud soosivad  

Mida siia veel lisada. Seda, et kaebasin muidugi ka edasi ja edasi kuni, nagu ikka, Riigikohus on see sein, kus saab pea ära lüüa ja edasi enam ei saa. Tegelikult justkui saaks – saaks Euroopasse kaevata aga me kõik saame JU aru, et ka seal on otsustamine selgelt semulikkuse ja poliitilise värvingu segu. Seda ma siis ei teinud seekord.   Lisan ka Riigiprokuröri hinnangud.
 57-74-agenor-oupankrotis-ular-teppo-kaebuse-lahendamine.rtf 
nime võtsin ära, niigi palju on paksu verd.

Kõlama jääb imelik seisukoht – haldur võiski igasuguseid lepinguid sõlmida..?? Kas ma pean nii aru saama, et kui kohus määrab ettevõtjale halduri, siis haldur võib lepingute taha lükata nii suuri kui väikseid vargusi ka kantimisi ja see on nüüd Eestis lepinguõigus vms?
Ja ikka - mu poole pöördub ametnik kohese solvanguga (Agenor pankrotis). Mikas Sa solvad mind? Mina rügan, et sulle palka saaks riigikassast kindlal kuupäeval ikka ja ikka tasuda aga Sina solvad..

Ma ei usu, et olen sellise saatuse otsas ainukesena
aga tänaseks kõik

P.S.
Nojah, see uudis vabamüürlastest, see tahab lahtiharutamist, ehk keegi aitaks?


Lugupidamisega
ÜT