Suuremat sorti vahekokkuvõte


Hea lugeja!

Põhjusi siinkohal kokkuvõtet teha on mitu.
Eeskätt on põhjuseks eskaleeruv ideoloogiate vastasseis Eestis. Riigis, milles sündisin, lapsed üles kasvatasin, ettevõtteid lõin ja juhtisin, investoreid sisse tõin. Ja arusaadavalt kõiki eri liike makse maksin.

Nüüd eemalt praegust kindla seltskonna võimust-ilma-jäämise agooniat vaadeldes on minu jaoks asjad eriti jaburad. Rääkida iga päev taas ja taas nii siiralt, et Eestis pole süvariiki, võimude lahusus ja kohtuvõimu apoliitilisus on kindlad nagu Aamen kirikus jne jne. Vabandage!

Olen oma blogi esimeses pooles järjest välja toonud faktid, mis kinnitavad selgelt, et Rae vallas tehti aastaid ja siiani tehakse hullu raha igapäevase vallajuhtimise taha endid peites; juba poolpõhjaliku revisjoniga  tuvastasime mitme tosina jagu momente, mis kriminaalsed. edasi avaldus organitesse ja edasi pikalt saatmine. Ka edasisele uurimisele käe ettepanek oli ebaseaduslik aga kuhu pöördud?
Mis seis meil täna siis Rae vallaga on? Kõik on hästi. NEIL on kõik hästi. Üks absurdsemaid põhjendusi näiteks ühest kriminaaluurimise mittekaasamisest revisjonile täpselt selline - liiga palju on episoode.

Lisame siia juurde Jõelähtme korruptsioonikahtlustuse kus "polnud ka asja", krim asja noh, sest arvatav riisumine oli alla 40 000 euro. Uued reeglid puusalt? Ja paralleel taas Rae vallaga - ametnike loogika - kui tundub, et ongi vist korruptsiooni, siis küsime vallavanema käest, kas on. Küsinud on seda erinevatel aegadel nii Riigikontroll kui RK korruptsioonivastane komisjon ja paljud veel. Vastus - ei ole. No siis ei ole.

Inimesed! Milleks siis meile üldse põhihariduski? Sellisest hanitamisest saab aru juba pooliku põhiharidusega ent see töötab meil... Tähtis on muidugi ka õige parteikuuluvus, seda teate ja näete isegi iga päev.

Uuesti siis - Eestis pole süvariiki??? Sest tänane Õiguskantsler ei näinud, kas seepärast või? Alar Jõks nägi paljut muud ja...enam ei sobinud. Kartuses, et ta saab presidendiks, tehti tegelikku Eesti marki korralikult.
----------

Minu blogi teises osas olen täpselt ja liialdusteta, ning (ajapikku siiski aga-) järjest vähem oma emotsioone lisades kirjeldanud ja faktidega põhistanud, mis saab osaks ühele dissidendile, kellele see ammu tuvastatud süvariik on otsustanud kustutamisoperatsiooni korraldada.
Kirjeldasin, mismoodi ei kohkutud tagasi tekitada otsene šantaaž, millise jultumus ja maht meenutavad midagi vanadest aegadest ning mida seetõttu paljud aastaid lihtsalt ei suutnud uskudagi, seega toimis see hästi.

Kirjeldasin, mismoodi Tõnis Kõiv, paljudele tuttav nägu, asus meeletu innuga ja meeletu naudinguga kontrollima seda pikalt ette planeeritud "mängu", mille otsesiht oli ajada pankrotti mu ettevõte, et selle varad ettekokkulepitult pankrotihalduriga omastada.

Kirjeldasin erinevates lugudes, mis moodi on juba "edu saavutatud" ehk siis "õiglus kohtus".
1. Nii leidis üks kohtunik, et kui pankrotihaldur Andres Hermet aastaid hiljem kohtuvande all oma kokkulepped varasemas notariaalselt kinnitatud leppes tagasi võtab (ehkki sellega tekitati kahju kümnetes tuhandetes eurodes), siis nii ka on.
2. Prokuratuur on leidnud, et ei ole ikka tegemist kelmusega kui külaselts sisuliselt kingitud vara edasi kandib, ise korduvalt deklareerinult, et see oli neil plaanis juba enne lepingu sõlmimist ja nad tahavadki mu ettevõttele kahju teha sellega. Muidu, prokurör arvas alul teisiti kui faktid esitasin, siis vist tuli aga kõne...
3. Prokuratuur on ka Andres Hermeti teo puhul, mille tulemusena läks ettevõttest viimased 23 000 eur minema (ja ta asus viivitamatult pankr raugemist taotlema, teadagi miks), et las see olla ikka tsiviilasi
4. Üks kohtunik ühes asjas tunnistas osad lepingupunktid seadusevastaseks ehk tühiseks
5. Teised kohtunikud, kelledele selle jõustunud kohtuotsuse esitasin õigeaegselt, eirasid seda lihtsalt ja said nii taas mind kahjustavad otsused tehtud
6. järgmine kohtunik arvas sihikindlalt (2 korda juba), et leping on küll jõus aga nüüdseks varatu külaselts võiks varalist vastutust kanda ja varad nüüdseks omandanud AS võiks olla aktivate omanik..
7. Järgmine kohtunik aga tegi endast kõik oleneva, et külaselts ei peaks esitama oma panga väljavõtet, kus üsna kindlasti on hõlpteenitud ca 47 000 eurot, milles poole pidanuks nad juba aastaid tagasi mu ettevõttele kandma..eks sama rida ajas ka kohtunik p. 4, nii ei pidanud ka panga vv-t nõudma ja arvatavalt siis, arvatavat rämedat kelmust paljastada aitama.

Vaatan, jõudumööda redigeerin siia selgemad viited taha, et oleks lihtsam lugeda. Paljud kohtuotsused on ikka täna veel väga paljudele vajalikud. Asud ettevõtjaks, ole teadlik, mis juhtub kui keegi NENDEST su teele ennast hiilimisi seab.
Siia sobib võrdluseks Autorollo näide - kartma peab isegi reformierakondlaste sugulast (lisan, et ka sõprade puhul asi sama). Oled mingil hetkel rahast paljas ja saad vatti ka kui rahule ei jäta. Mõtlemise koht.
Samalaadseid näiteid on kümneid kui mitte sadu aga inimesed ei räägi sellest teistele. See on viga.

Et siis kõik on aus, süvariiki pole ehk pole mingit omade pesemise süsteemi ja pole midagi pestagi?
No vaadake igaüks ise.

Sadadel või ka enamatel analoogilistel juhtudel ei kohkuta tagasi millestki, et tehtud teod puhtaks pesta. retoorika seejuures - aga me kaitseme liberaalseid vaateid ja mis saab siis kui meile plekid külge tulevad?
Niisuguse põhjendusega siis tambitakse demokraatiat massiivselt ja hästi paikapandud ametnikest suur osa usub siiralt, et "veidike sellele renomee pesemisele" kaasa aitamine pole paha..

Kas minu võitlusest on kunagi kasu ühiskonnale? Kes teab. NEMAD soovivad mind meeleheitlikult maha tampida ja pildilt kustutada, mina pole sellega nõus. Nii on alati olnud. Minusuguste saatused aga jagunevad omakorda 2 lahtrisse.. teame isegi.
vaatan siis jõudumööda oma punktidele konkreetsed viited taha. Pidage seal vastu!
Lugupidamisega
Ülar Teppo