Aruanne kodanikele III


Jätkan.
Algatuseks ühe markantsema arendaja-lepingu lahkamine. Kuumas piirkonnas, Järvekülas kippusid ametnike kadedad pilgud eriti kiivad olema ja nii lajatati väga mitmetele arendajatele ikka korralikult. See pole aga asjaolude ainuke tahk. Allolevate dokumentide valguses on võimalik ka tajuda, mismoodi "arenesid" lepingud edasi, võib-öelda - multi-task lepinguteks, milledel sees mitu plaani ja suunda. Nii võib allolevate Juhani lepingute (leping ja siis korduvad muutmised-) korral tajuda, et uks jäeti varakult lahti hilisemateks sobinguteks - kui-arendaja-on-mõistlik-muidugi...

Nii - siin on algne notari leping - 04.04.2011 notar -annika kuimet*
Ja siis teine leping lisatud failina:

                     24-13-juhani-2leping-2012-notar-annika-kuimet.docx 
[* - Aga. Ma olen nüüd pisukese portsu otsas - see esimene leping - sellest tehti meile piltkoopia ja ma ei saa seda wordi ümber tõsta, et delikaatseid andmeid eelnevalt saaks maha kratsida. Lugeja peab mind esimese hooga usaldama aga tegelen asjaga. Mingisugust jõugu vaimustunud kraaklemist ei vaja ka.]

Niisiis. Astus arendaja "vabatahtlikult" notarisse üks ilus päev, et vallale palju asju lubada. Lubaski.
Lepingu punktid, maksta valla sots. objektidesse järgnevalt:
4.2.10.1 - 12 783,33 eur - hiljemalt 31.12.2011
4.2.10.2 - 31 955,82 eur - hiljemalt 31.12.2012
4.2.10.3 - 31 955,82 eur - hiljemalt 31.12.2013
4.2.10.4 - ettenähtud mahu eest (12 kortermaja kokku 144 korterit) veel 76 693,97 eur enne ehituslubade väljastamist
4.2.11 - NB!!! - tasuta võõrandama krundi nr 13 vallale või valla suuniste järgi...
selle mittetäitmisel eraldi trahv 66 000 eur (ehk krundi hind - minu märkus).
edasi on paljud etapid kirjeldatud, üldine leppetrahv 320 000 eur ja kohustus enne maksta, siis ehitusluba taodelda.

Algselt -  seega oli suurarendaja (seda kahtlemata-) rahaline kohustus 144 rajatava korteri eest maksta summa kokku 153 388,94 eur, mis teinuks 1065,201 eurot elamuühiku kohta.
Jajah, lisame siia ka see ära antav maa - 66 000 eurot, tuleb (tulnuks) kokku 219 388, 94 eurot ja keskmisena juba 1523,54 eurot/elamuühiku kohta.
Teises lepingus - vt.ise juba - p.p. 4.1.1- 4.1.4 - on sellest alles jäänud aga pelgalt 60 000 eurot. see summa ka maksti, kinnitab valla raamatupidamine oma exceli tabeliga. Ka maatükk oli selleks ajaks läinud. Ainult, et mitte vallale vaid valla kellelegi eraisikule, kes selle üsna varsti edasi müüs. Turuhinnaga? Muude lepete alusel?

Mina sain vallalt vaid kinnituse, et see õnnelik "maakingituse saaja" andis ise vallale vastu tema jaoks kasutu maatüki väärtuses mõni tuhat eurot, mida vallavanem Võrklaev ka normaalseks pidas. Tulid vallavalitsuse korraldused ja asi sai aetud.

Mis siis kokkuvõtteks tegelikkuses toimus?

- vald sai reaalselt 60 000 eurot
- vald sai reaalselt maatüki, mida pidas vajalikuks, summas ca 3000 eurot
- vald saab või enamuses juba sai kõige vilkamasse piirkonda juurde 144 peret ja hulga lapsi. 

need lapsed on ilmselt erilised ja ei vaja ei lasteaia- ega koolikohti, sest summa (66 000+3000) / 144 elamuüksust tähendab koormist 479,17 eurot elamuüksuse kohta. samas kui valla afišš on ausalt ja tõsimeeli, ammugi ühetaoliselt nõuda arendajatelt summa 2500 eur/ elamuüksuse kohta...

Teine versioon - teine versioon on korruptsioon


Lisamärkused - seda esimest summat - 12 783,82 eurot, selle laekumise kohta puudub kindlus. Keerma küll viitas ühes käsitsi kirjutatud tabelis just-täpselt sellele summale mõni kuu peale seda kui (näpuga järge ajades Võrklaevalt aprill 2016 revisjoni koossolekul seda täpset summat küsisin) aga eelnevalt esitatud Rae laekumiste tabelis antud summat veel ei eksiteerinud, lugeda saab ka lepingust 2, et teema oli sel hetkel maha vaikitud.Homseni
Lugupidamisega ÜT