...kas see tähendab lõppu või mida see tähendab?


...ei oska kohe öelda.

Tere,
Olin pikka aega vait. 1. astme kohtunike suhtes olen endiselt kindlal veendumusel, et nad käitusid minu vastu tahtlikult kurja soovides ja selle taga sai olla vaid puhtakspesu ootavate, endiselt kõrgetel kohtadel olevate kurikaelte soov süüst puhtaks saada ja võõrast (minu-) vara nautida...võib-olla mõni orden või medalgi veel rinda saada.

Kuidas aga asjad edasi arenesid, on järjest raskemini mõistetav.
Jerofejev, Tampuu, Kull... - (praegune RK otsus) - kõlab sedasi"keegi ei pea mulle (mu ettevõttele) maksma" ja ongi kõik.
haldur Hermeti lõplikult õigeks mõismine (RK kunagine otsus)- kõlab nii - "leping oli/on ju kasumlik, kõik on ok" - kohtunikud Luik, Jerofejev, Jõks.
https://www.ylarteppo.eu/public_uploads/118-186-2-16-10659.asice
https://www.ylarteppo.eu/public_uploads/118-185-2-15-3686-rk-otsus.pdf

Üks kohtunik osales ju eelmises otsustamises, kuidas nii??? Leping, mis osutus kahjumlikuks on endiselt kasumlik, kahju otse teinud isikud ei ole kahjurid...
Liiatigi on nende äraütlemiste niigi häirivalt ülinapis põhjenduses ka siiski üks nr - §679.
Ja kuigi Ringkonnakohtu otsuseid saab RK soovi korral (järelikult) igati tõlgendada, ei saaks ju kuidagi vääriti aru saada seal olevast p3 lg 3-st. Nimelt.
Riigikohus võtab asja menetlusse kui:
3 (3) kassatsioonkaebuse lahendamisel on sõltumata käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatust põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks ja ühtse kohtupraktika kujundamiseks või õiguse edasiarenduseks.

Kuidas on nüüd taas nii, et iga tavakodanik saab aru, et asi on ebaõigelt lahendatud (kusjuures erakordse räigusega) ja austatud kohtunikud ei saa...?

Panen siia hetkel vaidlusaluse Ringkonnakohtu otsuse.
https://www.ylarteppo.eu/public_uploads/119-189-2-16-10659-rngkotsus-dets-2020.asice

Kokkuvõtvalt siis läks mul siiamaani nii:
- ühes kohtuvaidluses pesti puhtaks "vaest" haldur Hermetit, kes tegi pankrotihaldurina mitte riisumist, nagu mina näen, vaid "tublit, kasulikku tööd". Ainult, et miinusmärgiga tulemusega.
- praeguses kohtuvaidluses jõuti 5 aastase "tasapisi arutamisega" niikaugele, et lõpuks 1. astme kohtunik kinnitas, et võlglased peaksid maksma aastaaruande netotulu alusel 51% mulle aga Võlglane II - Elveso seda ei pea, sest lihtsalt kohus arvab, et ta pole võlglane ja see närune (seda mu arust kindlasti) külaselts on ju ammu miinuses! Seega raha ei saa, oli kohtunik rahul. (seda kõike saad lugeda eelmisest artiklist pikemalt, koos vastava otsusega).
Edasi jõudis aga Ringkonnakohus sinnani, et Elveso ikkagi on võlglane aga muus osas ta 1. astme otsust ei pea millegiks ja nõuab hoopis minult uut võlgnevuse arvestust...seda laest võetuna.
Kus siis nüüd seadus on? Nii ei tohi ju?

Matemaatilis-juriidilis-poliitiline arusaam.

Hagesin end tahtlikult miinusesse ajanud külaseltsi. Tulemus =0
Krim asja pole, sest selle otsustavad pädevad organid ja mina valijana "olen ju sellega nõus olnud kunagi".
Et olid sellised valitused, kes määrasid sellised isikud nagu see demokraatlik jada välja näeb).                  JOKK seega. Külaselts OLi riisuja, SAI palju võõrast raha aga kõik on OK.

Hagesin enamus reaalset materiaalset vara endale saanud Elveso AS'i. Tulemus oleks pidanud olema
7 600 000 eur* 0,51 = 3 876 000. Tegelik tulemus=0. Põhjused igaühe otsustada.
Ei ole siiani hagenudki kantimiste käigus endale 2 kinnistut omanud Rae valda. Tulemust ei tea. Tänases
poliitilises seisus...aiman, Teie ka aimate.
Saan nii aru, et mulle anti mõista, et ametlikult on selgeks saanud võlgnevus liig suur ja seda ma küll ei näe...aga kui natuke küsin, võin saada. Kahetsen, et juristi kuulasin, oleksin tahtnud eluga edasi minna küll ja saan aru, et kõike kurjust korraga välja ei juuri. Oleks olnud üks lahendus asjale.

Kohtusüsteem on nüüd mulle selgelt mõista andnud, et ma pean otsima muid lahendusi oma õigluse saamiseks.
Eks ma siis ka otsin.
Seda blogi hirmu ja irvega pooleks piidlevatele, siin ja varem korduvalt äramainitud kurikaeltele - kunagi tuleb ka karistus, ega varastatud lihast kaela jämedaks ei saa
Närve läheb enne hoolega ja siis saabub ikka lõpp. On see seda väärt?

On ka küsimus lugejale. Inimene, kas Sa aimad ka üldse, mis saab siis kui me jäämegi sellisese süsteemi jätkuvalt sumbuma? Ikka seest kõik õõnes aga väljast kenad reitingud (kellelegi), kiitvad artiklid (kellelegi),
jutt rahva rikkusest, demokraatiast, õiglusest süsteemis...?