Aruanne kodanikele II


Nagu eelmises postituses kirjutasin, jõudis revisjon mingi tulemuseni - ära uurinult ja ära analüüsinult koostas akti ja edastas selle Rae vallavanemale, samuti Rae volikogu esimehele Agu Laiusele. Seaduse järgi (Rae PM) pidi nüüd vallavanem Mart Võrklaev sellele vastama 10 p jooksul, siis
pidanuks see vastus tulema tagasi revisjonikomisjoni, siis pidanuks revisjonikomisjon omakorda taas aru pidama ja protokollima, et esitab materjalid valla volikogule.

Mitte üldse keeruline protsess ja see on tegelikkuses ka mõistetav kui kontrollitakse asutuse alluvate tööd ja asutuse juht (vallavanem) tahab ükskord ka teada saada, mis värk siis on. Lugu on sootuks teine kui kogu loo keskmes vallavanem ise ongi. Nii siin aga on. Arusaadav, miks Võrklaev keeldus meeleheitlikult revisjoni tööle laskmast suvel 2015, piisavalt pikal perioodil. Ikka selleks, et... asju "korda saada" elik kinni mätsida, (hindan mina*). Nii siis tulidki siia protsessi juurde aina uued "nüansid", ehk ikka takistused ja suvi 2015 kulus neil endil väga marjaks ära, et paaniliselt "suvetööd teha". 

11.04. 2016 toimus Rae revisjoni koosolek, kus arutlusel nimetatud revisjoni töö. Võrklaev oli kohal, et valla seisukohti kaitsta ja seda ta ka üritas igati. Kõlama jäi, et:
- ta on õige, sest on vallavanem
- Rae Põhimääruses (Rae PM) on lubatud sõlmida arendajatega lepinguid (SEEGA IGASUGUSEID LEPINGUID-), seega on kõik selle lepingus sisus olev legaalne
- Rae raamatupidamine hoiab absoluutselt kõike piinliku kontrolli all ja seega on kõik hästi
jne. Niiet lõpetage see torkimine ja laske vallal teha oma tööd..

Otsustatud sai neid, täiesti uusi vallavanema väiteid, kontrollida. Arusaadavalt parema selguse saamiseks, et ei oleks alusetuid süüdistusi, avanenud pilt oli ja siiani on ju ikka väga karm. Eelmises artiklis jäingi sinna pidama, et mismoodi siis Rae ametnikud oma tööd teevad.

Käesoleva 2016 aasta suve hakul saime nii kaugele, et külastasime tiit Keermat, peale tema selgitusi rae gis-spetsialisti ja juristi. vahemärkusena kohustuslikud sekeldused aja kooskõlastamisega - oli ju üks proua Põldmäe alluvuses ja teine Minni alluvuses ja, ehkki sain mõlemate suurte ülemuste heakskiidu leppida kohtumine kokku, ei sobinud ikka miski Võrklaevale, jant kestis nädalaid aga nad mõistsid, et me ei anna järele ja ikka kohtusime siis.

Keermaga kohtumine, kõrval tal, tema abi arvatavasti. Meie Uuemaaga ka kahekesi. Algus oli ikka kena 20 min sõge - Keerma arvas kogu aeg, et raiskab aega lollide peale, kelledel pole üldse ettekujutust raamatupidamisest, temal ikka miljonid hallata ja tal kiire. See nihelemine taltus kui jõudsime niikaugele, et esialgu eitatud teave nn arendus-kohustustest on tal ikka siin kui seal tabelis osaliselt olemas. selle tabeli pidamise koha pealt tulid rõhutatult segased vastused ent suure pinnimise peale saime teada, et nimetatud salapärased tabeli 8kes arendajatest kuna ja kuipalju siis maksma peab ja ka maksis, kui-) koostavad need nimetatud 2 prouat, ise ei alluvuses aga asuvad kõrvalkabinettides, kohe volikogu saali kõrval.

Niipalju siis raamatupidajaga vestlusest. selgeks sai, et "kui tuleb neilt prouadelt teave, siis kajastub ka raamatupidamises". Selge? No ei ole aga mingi selgus ikkagi tuli asjus.
Prouade ametnike juurde.Ei tahaks siin hinnata seda vastuseisu õhkkonda, eks iga küsitlemine on sama kui ülekuulamine ja iga valevõitu lause võib siin vallas kaasa tuua ka vallandamise, nagu tradistiooniks on kujunenud. me olime ikka niiplaju tublid, et tulime eelneva kodutöö baasiga ja kõiki küsimusi ei saanud kaugelti etteaimatavateks (ning seeha mugavateks) pidada.

Aga asjast. Et, ehkki algselt arvati samuti, et kõik on ülimas korras ja mis me siin aega raiskame, selgus tasapisi, et:
- lepingute, nende tõsiste ja kallite arenduslepingute arvestusest pole suuri jälgi selleks hetkeks kui gis-spetsialist tööle tuli (2012),
- edasisest ajast aga hakkas tema arvet pidama nii, et kui arendaja kohustus oli loetav, siis see sai ka tabelisse kantud, teisele proua juristile edastatud ja siin hoiti nagu täitsa silma peal
- kui aga kohustus oli ebaselge, siis ... see jäigi sinna lepingusse, leping läks arhiivi ja kõik.

Minu hinnangul kadus nõnda enam kui 60% kohustustest arhiivi*
[Sellest, mismoodi see arhiivi kadumine tegelikult mitmel juhul mõnele isikule tähendas, kirjutan edaspidi - põhimõte - kui ikka isik ei sobinud ja nimi tuttav tuli (mingite muude nimekirjade alusel, millise pidi ju ka keegi koostama), siis oli igasuguse vanusega leping kõpsti laual ja isik sai, nii, et tolmas. Lepingutes võid leida kohati ka selliseid veidrusi, et "anna täna see tasuta Elveole, mille ehitamiseks saad homme vallalt loa", noh näiteks, trahvid muidugi krõbedad..kui juba vallal selle kodanikuga "asjaks" läheb]

Aga hetkel viitasin ma põgusalt mõnele tosinale üksikisiku saatusele ja paljud pruugivad öelda, et üksiku ja üldise dialektikas huvitab neid ikka üldine...

Jään oma hinnangu juurde - ligi 60% arendajatele asetatud kohustustest kaob ja on kadunud. Võiksin väga täpsed numbrid välja tuua aga see eeldaks suuremat tööd ja väiksemat vastutööd - võltsimist. Hetkel vist võimatu missioon?

Lugejale tutvumiseks lisan siia faili, mis tundub nagu pisut toorik, sest ongi pisut toorik - volikogu survestas revisjoni järsule lõpetamisele (et ei kiusataks enam ametnikke jms).

                     23-10-rae-ja-arendajate-lepingute-tabel.xlsx                

Kollase ja punasega eriti karjuvad kohad, eraldi sai kirjeldatud ka lepingute iseloomu - Asjaõigusleping - AsjaÕ, IKÕ - isikliku Kasutusõiguse seadmise leping, jne jne. See ei tähenda palju küll, sest on ka lepinguid, mille päises - ja "rahastamise" - ainult, et sellel õnnistatud arendajal õnnestus midagi maksmata leping saada, teises kohas - hüpoteegi seadmise, ent samas aetakse sooja juttu sellest, et vasrti seame hüpoteegi.
Saab võrrelda aga pindalasid, nende suhet kohustustesse või selle puudumisse, eri trahve jne jne.

Head lugemist
Ise katsun järgmise osaga mitte venitada.

*- Siin ja edaspidi - kui ma arvan siis arvan, see on minu Põhiseaduslik õigus. Ärge pange pahaks.