Aruanne kodanikele VIII


Tere!

Jätkan.

Niisiis on kirjeldatud eelnevalt mitmeid erinevaid "lähenemisnurki" Rae valla kaalutlusõigusele (ehk - ametnike peenes keeles - diskretsiooniõigusele või siis õigusele teostada diskretsiooni). Ei minu ega usutavasti ka enamus lugejate jaoks ei ole kahtlust, et siin on käitutud ebaõiglaselt. Arvestades aga selle käitumise: 

- pikaaegset iseloomu
- ülisuurt mastaapi
- ülisuurt kahjustavat mõju paljudele maaomanikest
- otsest juhtimist valla tippjuhtkonnast,

on asjal siiski palju-palju tumedam varjund. Ütleme nii, et Demokraatlikus Läänes oleks see absurd lahendatud ülikiiresti ja ülisuure pauguga. Meil aga..kuidas meil siis on?

Faktid, (ja nagu ikka - mille tõendid käeulatuses olemas).
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

- Rae volikogu esimehele Agu Laiusele sai edastatud alarmeeriv signaal koos materjalidega juba novembris 2015. Teemaks igati korruptsioonile viitavad asjaolud, mis selgusid juba revisjoni käigus selleks hetkeks. (Signaal on saadetud vastavalt Rae PM-le - ekspert peab alarmeerima tööandjat kui näeb kuriteo- ja selle süvenemise ohtu).
Vastuseks - vastuse asemel saatis Laius selle Võrklaevale, kes kirjutas, et "Te ajate jama".

- Asja vastu oli ikka huvi ka Siim Kiisleril, kes küsis Liuselt 2016 kevadel - mis toimub? Siin oli Laius juba aktiivsem osaline ja asus hoopis minu isikut laimama, "muidu aga on vallas kõik korras".

- Vallavanem Mart Võrklaev edastas ka peale alarmi, ametliku valla vastusena revisjoni päringule kirja, mille sisu ehk tahab ka lugeja ise kaeda. Sisuks siis, et:

- teeme, mida teeme ja see kõik on õige
- aga masinavärk väga keeruline (erinevad käsuliinid, alluvused jne)
- võrdse kohtlemise printsiip Rae vallas - "Me kohtleme võrseid võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt", nii ongi see printsiip täidetud.
- (aga samas) - !!! reglementi ühetaolise põhimõtte saavutamiseks meil ei ole. 

eks oli ka muud huvitavat, lisan selle dokumendi elusuuruses.

                     30-37-lisa-0-vastused-revisjonikomisjoni-kusimustele.pdf                

järgmise vastusega lisati veelgi - planeeringuga seonduva korraldamine lubabki meil (minul - vallavanemal) nõuda mida iganes (raha, asju jne siis).

Hõikaks, et Halloo, nalja teete või?
Igat muud moodi võiks ka hõigata aga näed, pole tolku. Tuleb esmalt lahti harutada kasusaajate ring, siis või panustada asjade muutmisele.

Ja nii ongi.
Jääb veel ära rääkida, kuidas on asjasse suhtunud tõsised instantsid ja püüda siis deduktiivse meetodi abil selgeks joonistada, kuidas nii ikka olla saab.

/Täna sain ka abivallavanem Priit Põldmäelt taaskord vastuse teabenõudele. 
Nimelt küsisin juba 2 nädalat tagasi vallalt nende planeeringute andmeid, mis venivad ja venivad ja kuidagi valmis ei saa (ehk siis "menetluses olevad planeeringud", pehme bürokraatliku kõlaga). Sain esmalt vastuse, et ei mõista küsimust, palun täpsustada. Siis täna vastus - mine vaata Rae gis-süsteemi...
Ahah. Tekitasite tahahoovi suure hunniku ja lubate lahkesti selles sorkida.. 
Eks tuleb see vastus edasi kaevata, mis muud./

Lugupidamisega
ÜT