Aruanne kodanikele IX


Tere!

Siinkohal alustan iseenda suunas kahtlusega, kas olin piisavalt jälgitav. Äkki oli näiteid vähe, äkki lahtiseletusi..
Koostasin sellise koondtabeli, kus 2009 kuni 2015 üldandmed koos. Hea vaadelda ja kaasa arvutada.
                     30-38-arendajate-reaalkoormised-mis-on-tuvastatud.xlsx                

Vaadelgem nii.
Kokku 125 arendajat, ca 750 hektarit aga 9 juhul ehk 8% juhtudest pindala peidus ka) pigem ikka 900 hektarit arendusala. Kindlasti on paar hullemat lepingut ka peidus.

Raha justkui nõuti 30-nelt arendajalt, kokku justkui 1 900 000 eurot

Raha laekus tänaseks siiski ca 800 000 eurot, sestap ka sõnakasutus -JUSTKUI.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Nii, Laekus 800 000/ 900 hektarilt. Palju kurja ja tuska pealekauba kuhjaga. See teeb 800 eurot ühtlaselt iga arendatava maa hektari kohta. Hektar ise on suur asi, see on:
- 5 eramut hajaasustuses
- keskmiselt 30 ridamaja boksi
- keskmiselt 70 korterit
- 3 keskmist ärihoonet

Nii vaadates, kui ikka on kogukonna soov ja tahe, siis miks mitte küsida mingi summa sotsiaalobjektideks, mida kõigile vaja.. Isegi suurem summa ei oleks väga vale, on ju?
Näiteks arvutaksin, et kui küsida iga elamuüksuse kohta nt. 1500 eurot, tehnohoone m2 kohta
 1 eur/m2 (see nr näiteks), siis, ülaltoodud arenduste eest oleks laekunud reaalselt miskit
2 - 3 000 000 eurot (NB!!! kaks kuni kolm MILJONIT eurot reaalselt).

Kus see raha on?
Mitmedki mehed siin vallas teavad aga ei ütle. Ja keegi ei küsi ka. Enam. (Revisjoni töö halvati, järelvalveorganid ei taha midagi teada ega kuulda).
Kunagi veel seda kõike juhtinud (eriti nendel magusatel aastatel 2009 kuni 2014) Veigo Gutmann väitis ühel volikogu koosolekult, et arvatavasti jäävad kõik summad üldse laekumata. Sellest tõusis korraks ka kära aga mis siis.. Huvi pakkuv oli siin see, et Gutmann arvas selle kaduma mineva summa suuruseks kuni 20 000 000 eurot (sic!) (Kordan, kakskümmend miljonit eurot)Ehk siis kodanik, tänaseks samalaadsete asjade eest ikkagi kuriteokaristuse saanud isik lihtsalt peilis, kas neelatakse alla see, et edaspidine "arendajatega jändamine" oleks juba reformierakondlaste legaalne erabisnis.

1. Selgelt on näha, et nö kadalipust pääses läbi iga aasta justkui normatiivne hulk isikuid, ülejäänud jäeti "järele mõtlema", nagu Viimses Reliikvias.

2. Mina isiklikult näen ka seda, et 2009 oli veel notariaalsete lepete osa suur, kohe edasi järgneval kolmel aastal järsk langus ja ka raha enam ei tahetud. St. - raha vallale ei tahetud.

3. 2013 hakkas kohustuste osa suurenema ent tagatiste osa jäi aina hõredamaks ja hõredamaks..

Minu hinnang.
- Uukkivi hakkas närvidele käima (nagu Kirov Stalinile ) ja ta kõrvaldati. Aga ajad on leebemad ja kodanik ikka laua taga, lihtsalt - piisavalt ohutus kauguses lihtsalt virisemas.

- Kohe seejärel algas lustimise aeg, seda näitab nii statistika kui lepingute sisu analüüs. Tunti endid karistamatutena ja nii ka käituti.

- 2013 sekkus signaalide peale Riigikontroll, kes küll (vabandust aga), otsis Spunki, mitte tõde, ent ehmatas sellid ikkagi piisavalt ära. Nii tekkisid ka mõned laekumised, mõni neist (Maxima, Noblesa, Sõpruse tp) isegi kopsakad, ent näha oli, et tagantjärele vormistatud.

- Revisjoni aktiviseerudes 2015 a algusest, asuti lausa palavikuliselt dokumente fabritseerima. Mõnigi arendaja, kes oli, näha, arvestanud juba, et on "piisavalt tasu maksnud" sai ootamatu kohustuse toiduahela kaitsmise nimel ohvreid tuua. No mis sa teed.

LISA
Nojah, paluti paari täpsustust.
1. Kesse Uukkivi on? Raivo Uukkivi oli vallavanem Raes 2004 kuni 2009. Sel ajal ja suuresti kui mitte täielikult tema idee oli hakata arendajatelt lisaraha nõudma. ikka õilsa ideega -lastele ja veel kord lastele.
Ju siis ta ise uskus seda väga ja pruukiski kismaks minna kui lasteks osutusid kohelike reformierakondlased... ma seda ei tea aga oma sõnavõttudega tegi ka RU ikka palju kurja eeltööd, et rahvas vaataks arendajaid kui kulakuid. Kas see oli ta tahe? Peab küsima.

2. Mis mõttes Spunki otsiti? No vaadake . kui sellises olukorras vallas uuritakse, kas ikka vald saab piisavaid tagatisi arendajatelt kohustuste täitmiseks (ja kõrvale ei vaadata/nähta), siis on see peaaegu sama kui koonduslaagri valvuritele teha küünte kontroll, leian mina.