Aruanne kodanikele IV


Tere!

Eelmises artiklis alustasin nende nn arenduslepingute sisulise poole analüüsiga. Võtsin algatuseks ühe markantseima lepingu. Neid taolisi markantseid lepinguid või siis absurdini viidud laiamist on küll ja veel aga piirkond ja maht on siin just väga näitlikud. 
Lisan ka olulise märkuse kohe siinseks ja edaspidiseks - minu seisukoht ei ole hukka mõista neid ettevõtjaid, kes allusid survele "ja tegid mis vaja", sest nad pidid valima, kas riskivad kõigega või saavad olla edasi head pereisad, -pereemad. Valla seltskond on samas tesit kätt tegelenud ülisuure innuga selle nimel, et nende väheste "narride", kes vallalt õigust nõudma hakkasid, nimed oleksid teistel meeles kui rumalate kaotajate nimed. Hoiatuseks. Nagu sõjas ikka.

Aga analüüsime siis edasi. 

Kirjalikult sõlmitud lepingud on meie ees (ühe esitamise olen küll võlgu veel tehn põhjustel). 
Vald, kes retoorikas vajab väga - arendajate mõistvat suhtumist jnejne ja lapsed igal pool jutuks.. andis järsku arendajale raha tagasi... Et mis mõttes? Mina sellele otse vastata ei saa siinses kontekstis. Toon aga välja oma tähelepanekud seoste üle, sest tean muud kaasuvat pilti.

- 2012 kaevati Riigikontrolliametnikele(RK) Rae teguviisi üle ja RK võttis (talle omase rahuliku inertsiga) asja teadmiseks, seekord aga ka vaatlemiseks järmisel, 2013 aastal. Küllap siis liikus ka signaal valda, nagu vene ajal revidentide saabumisel oli kõik ette teada. Nii asuti vallas rutuga neid lepinguid kõpitsema, kus kurja palju ja RK-d jutuga ära ei moosi.

Vaadeldes lepingu muutusi, peab märkima järgmist: 
- 2011 oleks pidanud laekuma summa 12 783,33 eur. Rae arveldusarvele. Antud lepinguparanduse hetkeks oleks Rae raamatupidamine olnud juba arvestanud ja nõudnud ka viivist, selliseid asju ei võltsi enam. Küllap seepärast juba oli vaja uus leping sõlmida ja asju "muuta".
- Muudetigi. Selle eilse rahalaekumise kohustus unustati ära. Kohese (dets 2012 ukse ees) makse kohustus aga kustutati ja tekitati sama reaga justkui palju suurem kohustus (31 995,82 eur muutus 60 000-ks euroks, seda aga järmiste kustutamiste arvelt ehk lõpuks ikka miinus-muutus kokku, vt täpsemalt eelmine artikkel). Kommentaar - ju siis toodi kontrollile pisteliselt välja see rida ja selline trikk toimis, mis muud.
- Lisaks topiti üks lisapunkt täis lugematul arvul trassi-juttu. Selle tõepärasuse kontrollimiseks ja esmalt oma (arendaja-) niigi selgete kohustuste maha lahutamiseks oleks pidanud me saama ligipääsu reaalsetele planeeringute materjalidele, millist aga välditi. Ju siis toimis trikk ka siin - väsitamine. Meie puhul - takistamine. Ma ei soovi nentida, et see toimis aga..nojah, mul osa pilti puudu jah.

Eraldi lugu on selle maaüksuste nö vahetamisega. Kordan - toimus see nii, et arendaja kohustus loobuma ühest krundist, millele kohustus eelnevalt kõik liitumispunktid ja liitumised korda ajama. Vald võttis õiguse ise vaadata, mis kingitusega teeb. Tegi nii, et kinkis edasi eraisikule. Kinnistu on Vibu tee 15, kinnisturaamatu väljavõte maksab 3 eur. Rõhutan samas, et kasusaaja eraisik pruukis olla ka vaid kohustatud oma samme astuma mingil põhjusel ja uus omanik on heauskne arvatavalt ka reaalselt.
Aga miks vald selliseid samme astus, on mitu kahtlustust. Mul on vallale vastu pakutud maade hinnang buumi tipust 2008, mil maad justkui maksidki üle 1 000 000 eek'u ehk ca samasse kanti, võib nii öelda.
Ent nimetatud tehing tehti ikkagi uutel alustel, polnud siduvat kokkulepet varasamest ajast. Mina näen, et siin otsiti ja leiti sobiliku vana hinnanguga maa ja tehti asi ära, mis muud. Tekkis arvatavalt suur vaheltkasu, mis liikus..

Kokkuvõtteks on siin piisavalt materjali pädeva uurimise algatamiseks ja siis saaks selge soti, mis kõik korda saadeti. Tehti 3 trikki (et nähti vaeva ka ju) ja RK lahkus ohates. 

Selles veendusin ka ise üsna ruttu - anna NEILE kahtlustus ja küsimused ette, ja nagu nõiaväel on nädala-teisega, vahel ka kuu pärast kõik paberid ja selgitused olemas. See on ka põhjus, miks ma siin kõike päris välja ei räägi. Veel.

Niisiis. Lahkasin ühte piisavalt kurnavat lepingut, kus siiski tekkisid NEIL ahvatlused (minu hinnangul) ja kus lehkab traagelniitide vahelt siiani, kehv mätsimine. Vald aga sai 360 000 euro!!! (valla retoorikas 2500 eur x 144 elamuüksust) asemel 60 000 eurot ja natuke maad ka, surnuaia jaoks vist.
Savisaare kõik kahtlustused kokkugi - kahju tegemises - kahvatuvad selle ühe ees siin, kusjuures siin tehtigi need teod ja öeldi, et tegime jah, olge te vakka. Väike vahe, mis?

Tänaseks lugemiseni
Lugupidamisega
Ülar Teppo