Uue kambaka vaatlemine


Tere, Lubasin juba paljudele, siis kirjutan.

Kohtuasjas nr 2-16-10659 nõuan nii paljukirjeldatud külaseltsilt - MTÜ väike-peetri külaselts kui Rae vallale kuuluvalt AS'lt Elveso solidaarvastutust seoses mu ettevõttelt ettevõtluse ja lepingu endale võtmisega. Selline on hagi jäme sisu. Pane tähele - nr 16 tähendab, et aastast 2016..
Kohtunik Hannes Olev võttis kõigepealt ette vaadelda ja hinnata, kas leping ja lepngust tulenevad kohustused on üldsegi üle läinud Elvesole. Et siis ilma varjamata oli selleks ajaks ammu Elvesole kanditud nii taristu (torustikud, punpla) kui kliendibaas aga kas leping ka üle läks, seda veel vaatab.

Vaatas kohtunik nii, et ei ole üle läinud. Varad on ja igapäevane tulu on aga kohustused mitte. Minu hinnangul on jälle tegemist ühe eredama näitega, mismoodi topitakse vajadusel resolutsioon täis lausabsurdi aga ikka nii, et alus ja öeldis lauses olemas ja tundub, et kui kõrge lugupeetud isik nii kirjutab, siis nii võib. Tõestuseks, et nii jõulised absurdid ikka ka lähiajal võimalikud on:
No see lükati tagasi. Kohtunik ei näinud probleemi teha samalaadne määrus taas:
Lugeja saab ise veenduda, et, kas siis mugavusest või nimme solvamise eesmärgil on taaskord seadust ja kohtupraktikat jämedalt eirava määruse sisu ei muud kui eelmise sisu erinevate tulpadega zongleerimine. 
Sõnum siis mulle - ME oleme tugev nagu müür ja narrime sind niikaua kui ära väsid. Või ära sured. Noh, sain Teie tahtest aru küll, lugupeetud. Aga see, ei tähenda, et ma Te lähenemisega nõustusin, lugupeetud!

Lisandusid sellele perioodile ka muud hübriidsõja elemendid aga need piisavalt veidrad ja uduseks aetud, et neid edastada. Pole kindlaid tõendeid. Niipalju, et minu e-toimik hakkas "jumpsima", miskit dokumente oli "mujal", miskid dokumendid puudusid "mõnda aega" jne. Aga tuli taas kõrgema kohtu ostus - nii kohut ei mõisteta. Lisaks (sic!) ülioluline kohtusuunis - ettevõte on üle läinud, alama astme kohus peab nüüd sellega arvestama ja siitkohat edasi minema.

2019. Peale Jaanipäeva sain juristilt telefonitsi teada, et vahetult enne Jaani olla kohtunik küsinud kaitsjatelt (neid on 2) nagu sellist koondit, et mida te siis õieti tahate kohtult. Kindlasti leiavad juristid, et selles pole midagi tavapäratut. No ma ei tea, tavaline võib see ju meie kohtupraktikas olla ent seda mu veendumusel vaid seepärast, et ollaksegi harjutud segadust juurde tootma. Antud tsiviilasjas on nõue nii lihtne ja selge, et selline kohtukiri on just vaid segadust tootev. Jaanipäevadele panna 7p kohustus...kas natuke nagu inetu libastumise vise ei ole? Või on see isegi lausa alatu?

Nojah. Helistas jurist, et kõik korras ehkki raske, puhkuste aeg jne. 
Minuga seekord läbiarutamist vältivalt viitas jurist õhtuses kõnaes, et täna paari tunni pärast peab kiri ka juba minema ja enne veel advokaadi käest läbi ja seega..sry ära sega vast.

Seega istusin viisakusest süte peal ja ootasin. Esmalt sain vastuse, et kõik dokumendid mul ju toimikus. No ei olnud ja kas saata seekord raske..? Sain selle vastuse ja märkasin koheselt, et 2 olulist nõuet ongi puudu.
Küsimata jäid võlgnike tegelikud konto väljavõtted, selle asemel küsiti aruandeid. Lugeja (vä need mitmed luurajad, kes siin ka püsilugejad on) saavad muidugi aru, et kui ettevõtet juhivad pätid, siis igasuguse aruande küsimine on avalikult iseenda narrimine.

Hullem oli teise asjaga - mitmekordselt juba tõendust leidnud asjaolud, et Eesti Vabariigi ametlike seaduste järgi (ja nende järgimise korral) on antud vaidlusalune tehing (mu ettevõtte vee-ettevõtluse edasikantimine müügi sildi all-) absoluutselt tühine ja kõik kanditu kuulub tagastamisele. Lugeja saab nüüd aru kui kõrged on panused. Ühelt poolt, lepingut ja seadusi tunnustades, peaks Elveso nüüd mulle tasuma 4 600 000 eurot pluss intressid, need on endale vabatahtlikult võetud lepingu tingimused. Teine (seaduslik) stsenaarium - tagastage taristu ja 2 ära kanditud kinnistut ja tasuge vahepealne alusetu rikastumine (kes, teab, sajad tuhanded ikka).
On selge, et pigem koondatakse suuremad jõud mu vastu kui kopikatki loovutatakse.

Mul ei ole ühtpidi suurt midagi teha. Muuta hetkega paljude kõrgete ametnike mentaliteeti, Kutsuda rahvast üles..no ei tule välja või vähemasti täna ei tule välja. Aga näkku tehakse mulle just praegu, täna. Ja kui minu tasalülitamiseks eraldatud jõud ei saa hakkama, siis eraldatakse lihtsalt suuremad jõud. See on tänapäev.

Igatahes, mis ma sain teha ja tegin. Kuivõrd kohtusekretäri loogika oli selline, et "aga teie esindajad said ju kirja kätte" ja esindajate oma oli, et "sul on see ju toimikus", siis arutasin haritud juristidega (muidugi nende palvel anonüümselt) ja leidsin endal õiguse olevat kohtuniku taandamist nõuda. Tegin selle. Järgmisel päeval sain ka nõutud kirja oma toimikusse.

Eile edastasin minu suhtes õigeaegselt sellele kirjale oma vastuse, oma hagi koondi, kus ülalnimetatud puudused kõrvaldatud.

Kaks nüanssi.
1. Minu avaldus asub arutama kohtunik Meelis Erik. Tema astutud sammudest minu vastu kirjutasin varasemalt aga edastan siin lühidalt - (minu hinnangul muidugi) 3 kohtulikku hävitamiskatset ja isikliku viha varjamatu välja näitamine viimasel korral.
2. Nagu näen, lepiti siis varasemalt kokku, et kohtu abiga jäävad varad legaalselt reformierakondlaste kätte Rae vallas ja reformierakondlasest Tõnis Kõivu manipuleeritav külaselts vormistab pankrotina "ilusa lõpu" varade kantimise saagale. Huvitav, kas ta oleks enam leidnud toredaid külamehi, kes oleksi nõus olnud just sel hetkel juhatuse olema, ise ikka oleks ta ikka lidu õigel ajal pannud, ta ju väga moraalne ja aus mees..